Tag Archives: FOOTBALL

پیدایش ورزش فوتبال

مقاله پیدایش توپ فوتبال

ورزش فوتبال (یا به اصطلاح فوتبال در بعضی از نقاط جهان فوتبال گفته می شود) سابقه طولانی دارد. فوتبال به شکل کنونی در اواسط قرن نوزدهم در انگلیس بوجود آمد. اما نسخه های جایگزین این بازی خیلی زودتر وجود داشته اند و بخشی از تاریخ فوتبال هستند. پیدایش اولیه فوتبال: اولین نمونه های شناخته شده […]

021-57915000