Tag Archives: ورزش فوتبال

پیدایش ورزش فوتبال

مقاله پیدایش توپ فوتبال

ورزش فوتبال (یا به اصطلاح فوتبال در بعضی از نقاط جهان فوتبال گفته می شود) سابقه طولانی دارد. فوتبال به شکل کنونی در اواسط قرن نوزدهم در انگلیس بوجود آمد. اما نسخه های جایگزین این بازی خیلی زودتر وجود داشته اند و بخشی از تاریخ فوتبال هستند. پیدایش اولیه فوتبال: اولین نمونه های شناخته شده […]

ورزش فوتبال

ورزش فوتبال چیست ؟ فوتبال محبوب ترین ورزش جهان است که به صورت تیمی بازی می شود. ورزش فوتبال به این صورت است که با پا به توپ ضربه زده می شود تا به درون دروازه برخورد کند. فوتبال شکل های دارد به این نام فوتبال آمریکایی ، فوتبال استرالیایی یا فوتبال کانادایی یا فوتبال […]

021-57915000