Tag Archives: ورزش در خانه

ورزش در قرنطینه

ویروس کرونا زندگی میلیون‌ها نفر در سراسر جهان را تحت تاثیرقرار داده است. ترس ازابتلا به  این ویروس سبب شده بسیاری از افراد در خانه خود را قرنطینه کنند. به دلیل قرنطینه و خانه نشینی  بسیاری از افراد فعالیت و تحرک بدنی کمتری دارند. با این شرایط به وجود آماده برای افراد مهم است که […]

021-57915000