Tag Archives: صفحه ی راکت

سرویس (پینگ پنگ)1

دریافت بعد از اجرای سرویس به وسیله یک بازیکن یا زوج ، بازیکن یا زوج مقابل بعد از اینکه توپ به نیمه زمین آن ها برخورد کرد باید طوری به توپ ضربه بزنند که توپ از بالا یا اطراف مجموعه ی تور عبور کرده و به زمین حریف برگردد. دریافت سرویس از نظر اهمیت دومین […]

حالت آماده و آشنایی با تکنیک ها (پینگ پنگ)2

مراحل مختلف ضربه زدن به توپ : کلیه تکنیک ها علیرغم خصوصیات ویژه ی خود ، دارای یک پایه و اساس سه مرحله ای هستند:  1- مرحله قبل از ضربه (حالت آماده) 2-مرحله هنگام ضربه (تماس) 3- مرحله بعد از ضربه (ادامه حرکت دست و راکت) کلیه ی تکنیک ها دارای مرحله سه گانه فوق […]

021-57915000