Tag Archives: زمین بدمینتون

رشته ورزشی بدمینتون

ویژگیهای بازی بدمینتون ورزش بدمینتون به عنوان یک بازی هیجانی و شاداب دارای محبوبیت زیادی است. بازی بدمینتون نیازمند دقت ، استقامت و تعادل است و این بازی در فضاهای باز و بسته انجام می شود ولی انجام بازی بدمینتون در فضای باز به انحراف توپ به دلیل وزش باد از دقت کمتری برخورار است.بازی […]

021-57915000