Tag Archives: راکت پینگ پنگ شبکه دار

تنیس روی میز(پینگ پنگ)(1)

تاریخچه ی تنیس روی میز مبداء پیدایش تنیس روی میز هم مثل بسیاری از ورزش های دیگر به درستی معلوم نیست. ایور مونتاگو یکی از نمایندگان فدراسیون بین المللی تنیس روی میز و احیاء کننده این ورزش چنین می گوید : بازی تنیس روی میز ابتدا در سالن های سرپوشیده شروع شد ، اما پس […]

021-57915000