Tag Archives: توپ پینگ پنگ

تکامل توپهای پینگ پنگ

مقاله توپ پینگ پنگ

تا کنون ورزش تنیس روی میز  تکامل های زیادی پیدا کرده است تا بتواند به ورزش امروزی تبدیل شود فصل اخیر 2014-2015 تنیس روی میز یک تغییر اساسی را در این ورزش ایجاد کرد: توپهای پلاستیکی در مهمترین رویدادها زیر نظر ITTF – از جمله مسابقات جهانی ، تورهای جهانی و سایر مسابقات مهم ، […]

اصطلاحات و تعاریف در تنیس روی میز

“دست بازی یا مسلح” دستی است که راکت را می گیرد. “دست آزاد” دستی است که بدون راکت است. “سرویس” اولین ضربه به توپ در شروع بازی سرویس نام دارد. “زننده ی سرویس” بازیکنی است که اولین ضربه را در یک رالی به توپ می زند.  “دریافت” دومین ضربه به توپ در بازی دریافت نام […]

حالت آماده و آشنایی با تکنیک ها (پینگ پنگ)1

حالت آماده یا گارد بازیکن همیشه باید به نحوی پشت میز قرار گیرد که آمادگی کامل ، جهت دریافت توپ حریف را داشته باشد. بازیکن در حالت گارد اولیه ، به فاصله 50 تا 60 سانتی متری میز قرار بگیرد. در حالت گارد پاها به حالت موازی و حداقل به اندازه ی عرض شانه باز […]

021-57915000