Tag Archives: توپ تنیس روی میز

تاکتیک بازی در تنیس روی میز

تاکتیک بازی تمامی بازیکنان دارای نقاط ضعف و قوت هستند. لازمه ی داشتن یک بازی خوب در مقابل حریف شناسایی نقاط ضعف وی و تاکید برنقاط قوت خود می باشد. شناسایی نوع بازی حریف از طریق تمرکز روی بازی وی زمانی که با دیگر بازیکنان بازی می کند امکان پذیر است. تجزیه و تحلیل بازی […]

تمرینات کنترل توپ و نحوه ی راکت گیری و سایه زنی در تنیس روی میز

تمرینات کنترل توپ مهمترین عمل در تنیس روی میز دیدن توپ و تمرکز بر روی نقطه ی فرود و کنترل آن است . برای این که در تنیس روی میز به سطح قابل قبولی از بازی رسید باید در کنترل توپ مهارت لازم را به دست آورد. در سطح بازیکن مبتدی برای افزایش مهارت در […]

تنیس روی میز(پینگ پنگ)(2)

وسایل بازی میز سطح فوقانی میز یا سطح بازی ، به شکل مستعطیل به طول 2/74 (2مترو 74  سانتی متر ) و عرض 1/525 ( 1مترو 525  سانتی متر) است که در ارتفاع 76 سانتی متری از کف زمین قرار می گیرد .سطح بازی به صورت یکنواخت تیره و مات بدون بازتاب نور است و […]

تنیس روی میز(پینگ پنگ)(1)

تاریخچه ی تنیس روی میز مبداء پیدایش تنیس روی میز هم مثل بسیاری از ورزش های دیگر به درستی معلوم نیست. ایور مونتاگو یکی از نمایندگان فدراسیون بین المللی تنیس روی میز و احیاء کننده این ورزش چنین می گوید : بازی تنیس روی میز ابتدا در سالن های سرپوشیده شروع شد ، اما پس […]

021-57915000