Tag Archives: تنیس روی چمن

ورزش تنیس

ورزش تنیس ورزشی راکتی است که به صورت سینگل بین دونفر یا یه صورت دوبل بین دوتیم دونفره بازی می شود. هر بازیکن توپی لاستیکی با پوشش نمدی را به زمین حریف پرتاب می‌کند. بازیکن یا تیمی که زودتر امتیاز نهائی را به دست آورد برنده‌است. این ورزش نخست در بریتانیا و بیشتر میان اشراف‌زادگان رایج شد و سپس […]

021-57915000