Tag Archives: آمادگی جسمانی با تنیس

تنیس

درباره تنیس  تنیس ورزشی با راکت است که بین دونفر و یا بین دوتیم دونفره بازی می شود هربازیکن راکتی دارد که دارای صفحه ای از شبکه توری است بازیکن با راکت خود توپ لاستیکی با پوشش نمدی را به زمین حریف پرتاپ می کند بازیکن و یا تیمی که سریع تر امتیاز نهایی را […]

021-57915000