توپ داژبال (وسطی)

DODGEBALL

جنس : پارچه ای

سایز : 3

سری : حرفه ای

نوع استفاده : سالن

021-57915000