توپ والیبال میکاسا FIV3

MIKASA
جنس : فوم
سایز : 5
سری : حرفه ای
نوع استفاده : سالن

 

021-57915000