رویه راکت یینهه مون

Yinhe Moon Rubber

سرعت :8.8

پیچ : 8.6

کنترل : 8.8

ضخامت اسفنج : MAX

نوع اسفنج :متوسط

کشور سازنده:چین

021-57915000