رویه راکت یاساکا اکستند HS

950000تومان

رویه یاساکا اکستند YASAKA EXTEND HS) HS)

سرعت:9.3

پیچ:9.2

کنترل:9.2

نوع اسفنج:نرم.متوسط

نوع رویه:صاف

پاک کردن
021-57915000