چوب راکت کورنلیو SIMON GAUZY OFF

CORNILLEAU Simon Gauzy Quest off

سرعت : 8.4

کنترل:9.4

احساس : متوسط. سخت

وزن : 85گرم

تعداد لایه : 5

ساخت کشور : چین

021-57915000