چوب راکت سانوی M8 به همراه رویه راکت سانوی T88

چوب پینگ پنگ سانوی M8 به همراه رویه پینگ پنگ سانوی T88

به همراه یک کیف و چسباندن و نوار دور رایگان

پیشنهادی عالی برای افراد نیمه حرفه ای

021-57915000