چوب راکت ژیوم ZETA

چوب ژیوم زتا XIOM ZETA

سرعت : 9

کنترل:7.5

احساس : متوسط

وزن : 85

تعداد لایه : 7

کشور سازنده : آلمان

021-57915000