رویه راکت دی اچ اس 651

رویه DHS 651

سرعت:8.4
پیچ:7.1
کنترل:7.8
نوع اسفنج:متوسط
نوع رویه:دان کوتاه
کشور سازنده:چین
021-57915000