راکت آماده پینگ پنگ دونیک Level 400

DONIC OVTCHAROV 400

راکت آماده دونیک لاین چاروف Level 400
با کنترل بالا مناسب برای افراد مبتدی
سرعت 40
کنترل 80
پیچ 40
ضخامت رویه 1.6mm

021-57915000