چوب راکت تیبهار NIMBUS ALL

چوب پینگ پنگ تیبهار نیمبوس TIBHAR NIMBUS ALL) ALL)

سرعت : 7.5

کنترل:8.7

وزن : 85گرم

احساس ضربه:متوسط

تعداد لایه : 7

کشور سازنده : آلمان

021-57915000