چوب پینگ پنگ تیبهار سامسونوف آلفا SGS

TIBHAR SAMSONOV ALPHA SGS

سرعت : 8

وزن : 85گرم

احساس ضربه : متوسط

تعداد لایه : 5

کشور سازنده : اروپا

021-57915000