توپ پینگ پنگ سانوی +ABS 40 (بسته 100 عددی)

ABS 40+ SANWAI

1 ستاره

مناسب برای توپ اندازی و تمرین

021-57915000