چوب راکت باترفلای MIZUTANI SUPER  ZLC

چوب پینگ پنگ باترفلای میزوتانی سوپر BUTTERFLY MIZUTANI SUPER  ZLC )ZLC)

سرعت : 9.6
کنترل:8.9
احساس ضربه :متوسط. سخت
وزن : 90 گرم
تعداد لایه : 2+5
ساخت کشور : ژاپن

 

021-57915000