چوب راکت باترفلای GARAYDIA ALC

چوب پینگ پنگ باترفلای گارایدیا (BUTTERFLY GARAYDIA ALC)

سرعت : 8.8
کنترل:8.7
وزن : 88گرم
احساس ضربه : مدیوم سخت
تعداد لایه : 5

کشور سازنده :ژاپن

021-57915000