چوب راکت باترفلای MAZE

BUTTERFLY MAZE PERFORMANCE

سرعت:8.5

کنترل:8.4

احساس ضربه:متوسط .نرم

وزن:81 گرم

تعداد لایه:5 لایه

021-57915000