رویه راکت استیگا مانترا M

STIGA Mantra M

سرعت : 9.7

پیچ : 9.0

کنترل:8.9

نوع اسفنج : متوسط

ضخامت اسفنج : MAX

نوع رویه : صاف

کشور سازنده : ژاپن

گروه : OFF+

021-57915000