راکت تنیس ویلسون مدل BURN TEAM21 JUNIOR

WILSON  BURN TEAM21 JUNIOR

وزن بدون زه:  6.9/195گرم

سایز گریپ : 0

سایز صفحه : 90/581cm

الگو زه کشی : 16×16

بالانس راکت : 2pts HL

021-57915000