راکت تنیس ویلسون مدل BURN 100 COUNTERVAIL

راکت تنیس ویلسون برن 100 کانترویل(TENNIS WILSON BURN 100 COUNTERVAIL)

وزن بدون زه:  10.6/300گرم

سایز گریپ : 3-2

سایز صفحه : 100/645CM2

الگو زه کشی : 19×16

بالانس راکت : 33.0cm/7 pts HL

021-57915000