راکت تنیس بابولات پیور ایرو تیم

راکت  BABOLAT PURE AERO TEAM

وزن :  285/10.1گرم

سایز گریپ : 5-4-3-2-1-0

سایز صفحه : .645cm²/100 sq. in

الگو زه کشی : 19×16

بالانس راکت : 320mm

021-57915000