راکت تنیس بابولات درایو G

راکت   TENNIS BABOLAT DRIVE G

وزن :  270/9.5گرم

سایز گریپ : 4-3-2-1-0

سایز صفحه : .660cm²/102 sq. in

الگو زه کشی : 19×16

بالانس راکت : 320mm

021-57915000