راکت تنیس بابولات استرایک G

TENNIS BABOLAT STRIKE G

وزن :  270/9.5گرم

سایز گریپ : 4-3-2-1-0

سایز صفحه : .660cm²/102 sq. in

الگو زه کشی : 19×16

بالانس راکت : 330mm

021-57915000