زه تنیس لوکسیلون مدل SAVAGE WHITE 127

LUXILON SAVAGE WHITE 127

قطر : 1.27 میلی متر

رنگ : سفید

021-57915000