سرویس (پینگ پنگ)2

دراپ شات 

این ضربه معمولا در مقابل بازیکنان دفاعی زمانی که از میز فاصله دارند و بازیکنان حمله ای برای محدود کردن حمله ی آنها به کار برده می شود. برای زدن این ضربه باید بازیکن به سمت تور و میز حرکت کرده و پای موافق نیز به سمت میز (زیر میز) حرکت کند و با صفحه ی باز به نقاط زیرین توپ ضربه زده شود.

با این توضیح که این حرکت خیلی سریع انجام شده و توپ پشت تور میز حریف انداخته می شود تا بازیکن حریف با احتمال برخورد دوباره توپ روبرو شود.در واقع این تکنیک فریب دادن حریف و به هم زدن جاگیری او می باشد.

فلیپ یا فلیک

یک ضربه تهاجمی با پیچ رو است که در دریافت سرویس های کوتاه و پشت تور اجرا می شود. در ضربه فورهند فلیپ ، پای راست به زیر میز حرکت کرده و دست تا حد رسیدن به توپ باز شده و نسبت به نوع پیچ و سرعت توپ به مناطق (1و2) می کشیم.

در اجرای این تکنیک حرکت سریع مچ بر روی سرعت توپ بسیار موثر است ، بنابراین هرچه حرکت مچ نرم و راحت و سریع باشد ضربه بهتر اجرا خواهد شد.

زاویه ی راکت در این حرکت به پیچ و ارتفاع توپ بستگی دارد مثلا توپ با پیچ رو و ارتفاع بالا با زاویه ی راکت بسته و سرعتی تر به سمت بالا و جلو می کشیم و برای توپ با پیچ زیر و ارتفاع پایین با زاویه ی راکت بازتر و سرعت کمتر از پایین به بالا و جلو به نقاط بالایی توپ ضربه می زنیم .

اشتباهات رایج : با زاویه ی راکت باز به توپ بعد از نقطه ی اوج ضربه زده شود.

در اجرای ضربه فقط به نیروی مچ اکتفا شود که باعث کندی حرکت خواهد شد.

لوپ 

درایو لوپ و های لوپ از جمله ضرباتی هستند که با پیچ رو یا (تاپ اسپین) اجرا می شوند تفاوت ” درایو لوپ ” با ” های لوپ ” در این است که سرعت توپ در درایو نسبت به های لوپ بیشتر است و در مقابل پیچ های لوپ نسبت به درایو سنگین تر می باشد که متعاقبا توضیح داده خواهند شد.

درایو لوپ فورهند

تکنیکی است با پیچ رو که برای اجرای آن پای چپ جلوتر از پای راست قرار گرفته و بدن از ناحیه زانو و کمر خم می باشد. شانه به طرف تور و وزن بدن روی پای راست است. دست از ناحیه کمر با زاویه راکت بسته به سمت جلو و بالا حرکت کرده و در مرحله قبل از اوج یا اوج به نقاط 1و2 توپ کشیده می شود. وزن بدن به پای چپ منتقل شده و بعد از ضربه حرکت دست تا مقابل صورت ادامه می یابد.

درایو لوپ بک هند

پای راست کمی جلوتر از پای چپ قرار دارد، سنگینی بدن روی پای چپ است . حرکت دست با زاویه ی راکت بسته از ناحیه شکم شروع می شود. با چرخش سریع مچ حول محور ساعد ، ساعد با سرعت به طرف بالا و جلوی بدن حرکت می کند و در مرحله اوج به نقاط 1و2 توپ کشیده می شود. بعد از ضربه دست تا مقابل صورت بالا آمده و وزن به پای جلو منتقل می شود.

اجرای درایوهای موازی با سرعت بالا به کناره های انتهایی میز دریافت حریف را با مشکل مواجه می کند.

های لوپ فورهند

این تکنیک در سال 1963 در دوره بیست و هفتم مسابقات جهانی که در پکن برگزار شد به وسیله ژاپنی ها اجرا شد که امروزه به عنوان قوی ترین تکنیک در تنیس روی میز شناخته می شود.این تکنیک در مقابل پیچ زیر استفاده می شود و در تمامی مراحل زمانی توپ (قبل از اوج ، اوج ، و بعد از اوج) قابل اجرا است ، به دلیل اینکه محدوده ی عمل این ضربه بسیار زیاد است بازیکن به قدرت زیادی نیاز دارد و همین مسئله باعث می شود بازیکن زودتر خسته شود. بهتر است بازیکن تاپ هایش را با پیچ های کم و زیاد ارسال کند تا حریف را دچار مشکل نماید و یا این که پس از رد کردن چند تاپ اسپین از ضربه ی تک (تمام کننده) استفاده نماید.

بدن و شانه راست بازیکن به سمت راست و پایین متمایل است. پای راست عقب تر از پای چپ و وزن بدن روی پای راست است، دست با زاویه ی راکت بسته (سر راکت به سمت پایین است) در حد زانو قرار می گیرد. مسیر حرکت دست از پایین به جلو و بالاست و با چرخش کمر و انتقال وزن، راکت به نقاط 1و2 توپ کشیده می شود.انتهای حرکت دست در حد سر قرار می گیرد.

نکته : در مراحل ابتدایی بازیکن باید یاد بگیرد که در مرحله ی اوج توپ تکنیک را اجرا کند.

اشتباهات رایج:

در زمان شروع حرکت زاویه ی راکت بیش از حد باز باشد.

در طول ضربه زدن بازیکن قسمت پایین راکت را به جلو بیاورد.

زانوها زمان شروع ضربه صاف باشند.

برای اجرای ضربه فقط از نیروی دست استفاده شود.

چرخش کمر و انتقال وزن به درستی صورت نگیرد.

در اجرای ضربه ( باتوجه به مراحل ضربه به توپ ) تاخیر شود.

 

های لوپ بک هند

پاها موازی ، یا پای چپ کمی جلوتر قرار دارد. در ابتدای حرکت شانه ی راست بازیکن به سمت چپ و پایین متمایل است، راکت با زاویه ی بسته در حد زانو (بین دو زانو) قرار دارد. مچ به سمت عقب چرخیده و با حرکت ساعد به سمت بالا و جلو راکت به نقاط 1و2 توپ کشیده می شود. انتهای حرکت دست در جلو بدن و در حد سر قرار می گیرد.

نکته : در مرحله ی آمادگی زاویه ی راکت بسته و مچ به سمت پایین است و در مرحله ی بعد از ضربه مچ به حالت عادی برگردد.

اشتباهات رایج: 

در زمان شروع حرکت زاویه ی راکت بیش از حد باز باشد.

در زمان شروع حرکت سر راکت به سمت پایین و عقب قرار نگیرد.

در اجرای حرکت فقط از مچ استفاده شود و کل دست به صورت هماهنگ با مچ ضربه را اجرا نکند.

نکاتی در مورد تاپ اسپین

برای زدن تاپ اسپین باید از نیروی پا، کمر، بازو ، ساعد و مچ به طور هماهنگ استفاده کرد.

زمانی که بازیکن مهارت پیدا کرد بهتر است از نیروی مچ هم استفاده شود.

استفاده کردن از بازو به تنهایی صحیح نیست.

زمانی که دست به عقب برده می شود باید بلافاصله به جلو آورده شود و همراه با چرخش کمر و پای راست به داخل حرکت اجرا شود (نباید زیاد مکث شود).

بلوک

بلوک به معنی سد کردن و بستن راه توپ است.

از تکنیک های دفاعی است که در مقابل بازیکنان حمله ای استفاده می شود. روش اجرای بلوک آسان تر از تکنیک های دیگر است و در آن از چرخش بدن و حرکت زیاد دست استفاده نمی شود.در بلوک به دلیل نزدیک بودن بازیکن به میز برای دریافت توپ نیازی به برگشت و حالت اولیه و حرکت پای زیاد نخواهد بود. بلوک با تغییر زاویه ی راکت با در نظر گرفتن پیچ و سرعت توپ حریف اجرا می شود.

مزیت استفاده از بلوک این است که توپ به سرعت به سمت حریف بر می گردد و اگر بازیکن توپ را به مسیری خارج از دسترس بازیکن ارسال کند امکان برگشت آن محدودتر خواهد شد. 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

021-57915000