حرکات پا (پینگ پنگ)

حرکات پا

هدف از حرکت پا در تنیس روی میز این است که بازیکن قادر باشد بهترین جاگیری را با توجه به نقطه ی فرود توپ ، برای اجرای ضربه داشته باشد چرا که اگر حرکت بازیکن به سمت توپ صحیح نباشد ، عملکرد خوبی نخواهد داشت . حرکت پای خوب از مهمترین عوامل در یک برگشت خوب می باشد.

حرکات پا بایستی به سرعت انجام گیرد چرا که فاصله بین دوضربه بسیار کوتاه است بنابراین بازیکن باید به انجام سریع ترین ومفیدترین حرکات در تمامی جهات به سمت توپ مجهز باشد زیرا بهترین تکنیک ها اگر با استقرار نامناسب همراه شوند به هیچ عنوان کارآمدی لازم را نخواهند داشت . نکته قابل ذکر این است که در تنیس روی میز رسیدن دست به توپ کافی نیست بازیکن باید آنقدر به توپ نزدیک باشد که بتواند با تسلط تکنیک ها را اجرا کند و این امر مستلزم داشتن حرکات پای سریع ، صحیح و مناسب است که در سایه نتیجه تمرینات مناسب حاصل می شود .

حرکت پای تک قدم

در این حرکت یک پا ثابت و پای دیگر در سه جهت جلو ، پهلو و عقب حرکت خواهد کرد و زمانی قابل اجرا است که جهت رسیدن به توپ فقط به اندازه یک گام فاصله داریم.

گام بلند

اگر انحراف توپ بیشتر از حالت تک قدم باشد در این حالت یک گام بلند برداشته می شود و پای دیگر هم در مسیر حرکت کشیده می شود.

جهشی 

که به صورت کوتاه و بلند می باشد که یک پا به طرف پای دیگر حرکت می کند. به این صورت که هر دو پا همزمان از زمین جدا می شوند و با حرکت به سمت پهلو یک پا جای پای دیگر قرار گرفته و پای دیگر به پهلو حرکت می کند.

کراس

یا ضربدری که یک پا از جلوی پای دیگر رد می شود . بدین صورت که یک پا با یک گام از روی پای دیگر رد می شود. و بعد پای پشتی ( از پشت ) با یک گام موازی پای دیگر قرار می گیرد.

حرکت پای چرخشی

این نوع حرکت پا برای زمانی است که بخواهیم بعد از زدن چند بک هند از همان ناحیه فورهند بزنیم که چرخش کمر در این حرکت بسیار مهم است .

نکته : زمان حرکت پا و مکان آن مهم است . حفظ تعادل بعد از حرکت پا در اجرای موفق ضربه نقش اساسی دارد.

بازگشت به حالت اولیه بعد از اجرای ضربه در کمترین زمان باید انجام شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

021-57915000