حالت آماده و آشنایی با تکنیک ها (پینگ پنگ)1

حالت آماده یا گارد

بازیکن همیشه باید به نحوی پشت میز قرار گیرد که آمادگی کامل ، جهت دریافت توپ حریف را داشته باشد.

بازیکن در حالت گارد اولیه ، به فاصله 50 تا 60 سانتی متری میز قرار بگیرد.

در حالت گارد پاها به حالت موازی و حداقل به اندازه ی عرض شانه باز است.

وزن بدن روی پنجه هاست ، برای این کار نیاز است که زانوها کمی خم شوند( ژاپنی ها بیشتر از اروپاییان و چینی ها زانوهای خود را خم می کنند). این کار باعث می شود سریع تر حالت گارد را به حالتی دیگر تغییر داد ولی مستلزم این است که پاهای بازیکن بلند باشد.

زاویه دست بازی تقریبا 90 است و آرنج به اندازه یک مشت از بدن فاصله دارد.

دست آزاد نیز به صورت زاویه دار برای حفظ تعادل و کمک به افزایش نیروی ضربه کنار بدن قرار دارد.زاویه راکت در حالت اولیه به صورت خنثی است تا بازیکن قادر به اجرای ضربه ی مناسب از راست و چپ باشد.

بازیکن باید کاملا راحت و بدون فشار و انقباض بدنی پشت میز قرار گیرد تا قادر به عکس العمل سریع و مناسب باشد.

بسته به نوع بازی بازیکنان جاگیری آن ها مقابل میز برای دریافت متفاوت خواهد بود:

بازیکنانی که در قسمت انتهایی بک هند می ایستند یک جناحی (در ضربه فورهند قوی تر عمل می کنند) هستند.

بازیکنانی که در میانه میز و در نزدیک ناحیه بک هند طوری می ایستند که پای راست بازیکن با خط وسط میز در یک امتداد قرار می گیرد، بازیکنان دو جناحی (مهارت در فورهند وبک هندشان به یک اندازه هست) هستند. 

بازیکنانی که در میانه میز با فاصله کمی از میز قرا می گیرند بازیکنان دفاعی هستند.

حالت آماده ی بازیکن محدود به مکان خاصی نمی باشد بلکه محلی تعریف می شود که بازیکن در بهترین وضعیت ممکن برای ضربه زدن قرار گیرد به عنوان مثال حالت آماده برای سرویس ، دریافت و ضربات دیگر ممکن است متفاوت باشد . در واقع حالت گارد یا آماده به وسیله ی یک ضربه یا مجموعه ای از ضربات متوالی تعریف می شود.

در طول یک رالی در موقعی که برای دریافت سرویس و یا یک ضربه آماده می شوید موقعیت شما در ابتدا به صورت قرینه متناسب با موقعیت حریف تعیین می شود.

تقسیم بندی نقاط مختلف توپ:

در آموزش برای آسان ساختن و قابل فهم کردن محل برخورد راکت به توپ ، برای ایجاد پیچ های مختلف در تکنیک های گوناگون بهتر است که توپ را همچون صفحه یک ساعت به دوازده قسمت تقسیم بندی کرد. با استفاده از این روش به آسانی به بازیکنان مبتدی می توان آموزش داد که مثلا برای ایجاد پیچ رویی در توپ ، راکت با زاویه بسته به کدام قسمت ، (شماره) توپ باید ضربه زد.

مراحل اوج گیری توپ و اجرای تکنیک:

توپ پس از برخورد به روی میز ، یک مرحله بلند شدن (قبل از اوج)، یک مرحله حداکثر جهش (نقطه اوج) و یک مرحله فرود (بعد از اوج) دارد. عکس العمل بازیکن در ضربه زدن به توپ در هریک از سه مرحله ی عنوان شده در تکنیک های مختلف با توجه به زمان ضربه ی آن ها متفاوت خواهد بود.

زوایای راکت:

بسته به نوع تکنیک مورد نظر راکت بازیکن زوایای مختلفی باید داشته باشد که متعاقبا توضیح داده خواهد شد.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

021-57915000