تنیس روی میز(پینگ پنگ)(3)

راکت گیری صحیح

اولین چیزی که بازیکن قبل از هرضربه ای باید یاد بگیرد ، صحیح گرفتن راکت در تنیس روی میز است ، نادرست گرفتن راکت در دست مانع پیشرفت بازی یک بازیکن می باشد .

علیرغم تفکرات بازیکنان مبتدی نحوه ی راکت گیری در اجرای ضربات صحیح و کارآمد صددرصد نقش دارد که به موازات پیشرفت بازی بازیکن خودش به این امر اشراف پیدا خواهد کرد مهم این است که در مراحل اولیه بازیکن حتما بایستی نسبت به گیرش درست راکت توصیه و ترغیب شود چرا که هرگونه ایرادی به سختی قابل اصلاح و یا حتی غیرقابل اصلاح خواهد بود.

روش شیک هند (SHG):

در این روش راکت را مثل زمانی که با کسی دست می دهیم در دست گرفته و با سه انگشت دیگر دسته راکت را می گیریم یعنی انگشت شست و اشاره به موازات صفحه راکت در طرفین قرار می گیرند.

خطاهای رایج دست:

نگه داشتن انگشت شست و اشاره در یک سمت راکت .

سفت کردن شست در وسط راکت که استفاده از فورهند را مشکل می کند .

گرفتن دسته ی راکت با هر پنج انگشت .

قراردادن انگشت شست و سبابه روی صفحه ی راکت .

قراردادن دو انگشت سبابه و وسط روی صفحه ی راکت .

روش قلمی چینی

در روش قلمی چینی راکت را مانند قلم در دست گرفته به طوری که انگشت شست و اشاره روی دسته راکت قرار می گیرد و سه انگشت دیگر به صورت تاشده پشت راکت قرار دارند . کسانی که به این شیوه بازی می کنند بیشتر از فورهند خود استفاده می کنند و همین امر داشتن مهارت در حرکت پا را برای این بازیکنان الزامی تر می کند .

روش قلمی کره ای ها و ژاپنی ها

ژاپنی ها با این تفاوت این روش راکت گیری را انجام می دهند که سه انگشت به صورت باز روی صفحه ی راکت قرار می گیرد . به علت این که راکت تقریبا در امتداد بازو قرار می گیرد در این شیوه می توان از ضربه های فورهند قوی و بک هند راحت تری استفاده کرد ولی اجرای ضربه های پیچ دار مشکل است. همانند شیوه ی قبلی نیاز به حرکت پای قوی دارد . مزیت روش راکت گیری چینی به ژاپنی در این است که چرخش مچ در راکت گیری چینی نسبتا به راحتی صورت می گیرد .

نکته :

مزیت روش شیک هند به قلمی در این است که می توان ضربه های مختلف را از فورهند و بک هند اجرا نمود و چون مچ دست در یک وضعیت راحتی است می توان از انواع تکنیک ها و پیچ ها به خوبی استفاده کرد . همچنین در این نحوه ی راکت گیری امکان انتخاب راکت بسیار وسیع است.

راکت گیری به شیوه ی دنی سیمیلر

در این روش برخی از عناصر دو روش قبلی با هم ترکیب شده اند . غیر از انگشت سبابه که کنار راکت قرار می گیرد ، چهار انگشت دیگر دسته را نگه می دارند . در این شیوه مثل روش قلمی بک هند بازیکن با محدودیت روبرو است ولی در بلوک از سمت بک هند بخوبی عمل می کند.

 

علاوه بر شیوه ی راکت گیری که بازیکن دارد باید به موارد زیر توجه شود:

راکت را در دست زیاد شل یا سفت نگیرید .

اگر در اجرای ضربه ای با مشکل غیر معمول مواجه شدید در نحوه ی گرفتن راکت خود دقت کنید . 

متناسب با شیوه ی راکت گیری خود بازی کنید .

اگر در مرحله شروع هستید بهتر است راکت گیری خود را با کمک مربی یا یک فرد با تجربه کنترل کنید چون عادات بد به سختی قابل تغییر است . نسبت به شیوه ی راکت گیری خود راکت مناسب را انتخاب کنید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

021-57915000