تاکتیک بازی در تنیس روی میز

تاکتیک بازی

تمامی بازیکنان دارای نقاط ضعف و قوت هستند. لازمه ی داشتن یک بازی خوب در مقابل حریف شناسایی نقاط ضعف وی و تاکید برنقاط قوت خود می باشد.

شناسایی نوع بازی حریف از طریق تمرکز روی بازی وی زمانی که با دیگر بازیکنان بازی می کند امکان پذیر است. تجزیه و تحلیل بازی حریف از نظر نوع سرویس ها ، دریافت ها و سبک بازی وی تا حدی قابل پیش بینی است. مثلا می توان تشخیص داد که بازیکن در کدام نوع دریافت ها (کوتاه یا بلند) بهتر عمل می کند یا اینکه اکثرا از چه نوع سرویسی استفاده می کند.دانستن این نکات به بازیکن کمک خواهد کرد تا راهبردهایی را برای مقابله ی بهتر با حریف اتخاذ کند.

بعد از این تشخیص، بازیکن باید روشی را در پیش بگیرد که نقاط قوت خود را با نقاط ضعف حریف هماهنگ کند. مثلا بازیکنی حمله ای در مقابل یک بازیکن دفاعی خوب عمل میکند ولی در برابر یک بازیکن حمله ای دیگر بازی خوبی ارائه نمی دهد. بنابراین باید اساس بازی با چنین بازیکنی حمله های قوی و تمام کننده باشد.

دوعامل برگشت به حالت اولیه و پیش بینی در بازی بسیار حائز اهمیت است.

به دلیل سرعتی بودن بازی تنیس روی میز بازیکن باید بعد از هرضربه، بلافاصله به حالت اولیه برگردد، ضربه ی حریف را پیش بینی کند و آماده ی دریافت باشد.

بازیکن بدون توجه به تاکتیک و نوع بازی خود باید همواره منتظره ضربه ی برگشتی حریف باشد. بنابراین بعد از ضربه بایستی سریعا بهترین جاگیری را پشت میز انجام داده و آماده ی دریافت باشد.

محل ایستادن بازیکن برای دریافت بستگی به موقعیتی دارد که در ضربه ی قبلی برای حریف به وجود آورده است چرا که عملکرد حریف بر اساس زوایایی که شما در بازی ایجاد کرده اید محدود خواهد شد.

فرستادن توپ به جای مناسب برای ارائه یک بازی خوب، بسیار ضروری است توجه به این امر مهم تر از توجه به پیچ و سرعت است. در مواردی ارسال یک ضربه ضعیف به جای مناسب ، بهتر از حمله های سنگین به گوشه های بک هند و فورهند حریف است. بازیکن باید بداند در زمان هایی از بازی به هم زدن تعادل حریف با یک ارسال به جای مناسب، بهتر از شروع حملات بی نتیجه است. بنابراین باید با دور نگه داشتن توپ از منطقه ی قدرت حریف بر بازی تسلط یافت یعنی توپ را به نقطه ی خارج از دسترس بازیکن و یا نقطه کور وی ارسال کرد.

در ارسال ضربه ها به منطقه ی قدرت حریف توجه کنید. نسبت به جایی که بازیکن ایستاده است منطقه ی قدرت وی متفاوت خواهد بود. بازیکن بایستی برای مجبور کردن حریف به اجرای یک برگشت ضعیف یا ناموفق توپ را به نقطه ی کور حریف بزند.

منظور از نقطه ی قدرت محدوده ای است که بازیکن با کمترین حرکت می تواند ضربه های فورهند و بک هند قوی اجرا کند.

منظور از نقطه ی کور جایی است که بازیکن در تصمیم گیری برای اجرای ضربه با فورهند یا بک هند قادر به تصمیم گیری سریع و روشن نباشد. 

 

تاکتیک به طور کلی بر سه مورد زیر تاکید دارد:

• توانایی حفظ توپ در بازی

• توانایی بازی در مناطق مختلف میز

• توانایی تحت فشار گذاشتن حریف با انواع پیچ ها، سرعت های متفاوت به منظور اجرای ضربات تمام کننده.

مواردی از تاکتیک های مفید در بازی:

1- پیشبرد بازی بر اساس نقاط ضعف حریف

بازی بر اساس نقاط ضعف حریف مستلزم آگاهی از نوع بازی و عملکرد حریف است. اگر بازی حریف را قبلا ندیده اید باید در طول مسابقه بازی او را شناسایی کنید. در مرحله ی گرم کردن و در امتیازات ابتدای بازی می توان تا حدی بازی حریف را ارزیابی کرد. در مناطق مختلف میز بازی کنید و ضربه های مختلف را به کار ببرید تا راحت تر بتوانید به نقاط ضعف حریف پی ببرید. وقتی این تشخیص صورت گرفت بر اساس آن بازی را هدایت کرده و به نفع خود استفاده کنید. بخاطر داشته باشید که نقاط ضعف حریف ممکن است بر خلاف انتظار شما باشد.

2- تداوم بازی

یکی از مهم ترین تاکتیک های تنیس روی میز اتخاذ شیوه ای است که بیشتر از حریف توپ را روی میز کنترل کنید. با مسلط شدن در کنترل توپ به وسیله ی ضربه های گوناگون حریف را وادار به اشتباه خواهید کرد. این کار نیاز به تمرین زیادی دارد.

3- مجبور کردن حریف به حرکت در اطراف میز

آیا بازیکن حریف سریع عمل می کند؟ آیا حرکت پای خوبی دارد؟

با فرستادن ضربه های خود به نقاط مختلف سعی کنید روی نقاط قوت خود در سطح میز کار کنید. توپ را به جاهایی بفرستید که احتمال حرکت پای ضعیف یا اشتباه حریف وجود دارد.

برای مثال جهت خود را از فورهند به بک هند تغییر دهید و یا ضربه های خود را در پهنای میز بزنید.ضربه ها را بلند و کوتاه بزنید مثلا یکی پشت تور دیگری به خط انتهای میز.

4- متنوع کردن ضربه ها

اگر شما ضربه ای را پشت سرهم اجرا کنید حریف به آن عادت کرده و ضریب پیش بینی وی بالا خواهد رفت. برای جلوگیری از این کار بایستی تکنیک های گوناگونی را پیاده کنید. برای مثال ضربه های خود را به یه قسمت میز نزنید. سرعت ضربه ها را متفاوت نمایید و انواع ضربه ها را استفاده کنید.

5- تغییر سرعت، پیچ و جهت توپ 

همان گونه که در تاکتیک 4 اشاره شد در صورت اجرای ضربه های یکسان از نظر پیچ، سرعت و محل فرود، حریف عادت کرده و قادر به پیش بینی بالایی خواهد بود بنابراین بایستی توپ را با سرعت و پیچ های متفاوت به نقاط مختلف میز ارسال کرد.

6- با وجود اینکه تمامی پنج مورد بالا در بازی حائز اهمیت هستند ولی در هرحال بازیکن باید بر اساس نقاط قوت خود به بازی شکل دهد.

باید شیوه ی بازی خود را به حریف تحمیل کنید و اجازه ندهید که وی آهنگ بازی را تعیین کند. برای مثال اگر سبک بازی شما تهاجمی است سعی کنید در کمترین زمان ممکن با اجرای ضربه های حمله ای، بازی را به حریف دیکته کنید.

بازیکنانی که حرکت پایشان ضعیف است در مقابل توپ های دور از دسترس برگشت خوبی ندارند بهتر است در مقابل این گونه بازیکنان از تمامی نقاط میز استفاده شود و ضربه ها به صورت کوتاه و بلند و چپ و راست ارسال شود.

نقش پیش بینی در تنیس روی میز:

در طول یک مسابقه مدت زمان برگشت یک توپ (دریافت) بسیار کوتاه است. بنابراین اگر فقط بر اساس حرکت توپ بعد از ضربه ی حریف عکس العمل نشان دهید زمان کمتر هم خواهد شد در چنین شرایطی بازیکن با پیش بینی جهت و نوع ضربه ی حریف زمان بیشتری را برای آمادگی و اجرا خواهد داشت. دقت کردن به منطقه ی تماس توپ با راکت و نیز مسیر حرکت دست حریف نیز به اجرای خوب بازیکن کمک خواهد کرد. آگاهی از نوع بازی حریف، نقاط ضعف و قوت وی به شما کمک خواهد کرد تا پیش بینی خوبی نسبت به ضربات او داشته باشید.

آنچه که باید مربیان حین تمرین توجه داشته باشند:

مربی باید به بازیکن بیاموزد که هنگام ضربه به سه مرحله : تشخیص، تصمیم و اجرا توجه داشته باشد.

در مرحله تشخیص باید به موارد زیر توجه داشت:

• حالت گارد 

رعایت مرکز ثقل بدن، به طوری که مرکز ثقل زیاد پایین نباشد و نگاه بازیکن رو به توپ باشد.

• تخمین محل فرود توپ و نوع پیچ

بازیکن روی حرکت دست و زاویه ی راکت حریف و محل تماس توپ با راکت تمرکز کند.

 

در مرحله تصمیم باید توجه داشت :

• چه زمانی به توپ ضربه زده شود؟ بر اساس زمان ضربه به توپ نوع ضرباتی که بازیکن می تواند اجرا کند محدود خواهد شد.

محل استقرار بازیکن

بازیکن بهتر است تا حد امکان به میز نزدیک باشد تا بتواند توپ ها را سریع تر ارسال کند. اگر بازیکن با فاصله مناسبی از میز باشد بهتر است که با حرکت پای مناسب در مرحله ی اوج به توپ ضربه بزند.

در مرحله اجرا باید به موارد زیر توجه داشت :

• حرکت بدن

برای اجرای حرکت پای مناسب باید بازیکن بداند در چه زمانی نیرو وارد شود و نیز باید از مرکز ثقل استفاده نمود.

• حرکت دست بازی 

دست بازی از شانه، بازو، ساعد و مچ دست که به توپ نیرو وارد می کنند تشکیل شده است.

• طول دامنه حرکت

با توجه به مطالب بیان شده در خصوص مراحل سه گانه ضربه، اگر بخواهیم به شتاب اضافه کنیم طول مسیر حرکت قبل و به تبع آن بعد از ضربه زیاد می شود.

آنتی اسپین یا رویه ی ضدپیچ

رویه های آنتی اسپین به صورت دانه دار دراز یا بدون دانه (رویه صاف) مورد استفاده قرار می گیرند. چرخش این رویه ها در حالتی است که توپ در جهت مخالف حرکتش دوران و با سرعت خیلی کند حرکت می کند. رویه های ضدپیچ برخلاف رویه های معمولی که توپ را ساده برمی گرداند، به سرعت و با چرخش معکوس، فشار توپ را خنثی کرده و توپ را به اصطلاح به صورت مرده در می آورد. رویه های دانه دار دراز ضد پیچ به علت نرم بودن و قابلیت انعطاف به سادگی چرخش توپ را بصورت معکوس به طرف بازیکن مقابل هدایت می کند.

جهش توپ روی این لاستیک بسیار کم است و معمولا کنار تور فرود خواهد آمد و بازیکن مقابل را به اشتباه می اندازد. 

اگر برگشت های ضربه آنتی اسپین به صورت هل باشد باید فورا به توپ ضربه بزنید و نگذارید توپ بغلتد و از میز خارج شود. چنانچه توپ های برگشتی ضعیف، پائین و به صورت آرام باشد در حالیکه صفحه ی راکت شما کمی باز است می توانید توپ را با ضربه برگردانید.

اگر شما صرفا می خواهید توپ انتی اسپین را برگردانید مشکل زیادی نخواهید داشت ولی اگر بخواهید حمله کنید کارتان مشکل می شود. برای راحت بازی کردن با بازیکنان انتی اسپین باید تا آنجایی که امکان دارد با آنها تمرین کنید که کاملا به توپ های ضدپیچ آنها عادت کنید و بدینوسیله اعتماد به نفس زیادی در خود احساس کنید.

ابتدا باید تکنیک برگشت توپ را بدون خطا در مقابله با پیچ معکوس اجرا کنید، سپس حمله های قویتری را بکار ببرید.

چگونه ضربه ی آنتی اسپین را تشخیص دهیم؟

بازیکنانی که با روش آنتی اسپین بازی می کنند، یک طرف راکت خود را با روکش لاستیکی نرم و معمولی و طرف دیگر راکت خود را با روکش لاستیک مخصوص ضد پیچ می پوشانند. این بازیکنان ممکن است برای تسلط روی حریف و به هم زدن تمرکز وی، راکت خود را حین بازی در دست بچرخانند (عوض کردن طرف فورهند راکت با طرف بک هند راکت)

برای مقابله با این بازیکنان باید به نکات زیر توجه کرد:

1- مطمئن شوید که با کدام رویه ی راکت حریف، توپ را دریافت می کنید، اگر اشتباه کنید ممکن است به آسانی توپ را خراب کنید، زیرا چرخش توپ در رویه های گوناگون بسیار متفاوت است.

2- مطمئن شوید که حریف از چه نوع رویه ای استفاده می کند تا بتوانید توپ های مشکل را جواب دهید.

3- می توان از روی زاویه راکت بازیکن در لحظه ضربه زدن، حرکت توپ بعد از ضربه زدن و همچنین سرعت توپ ، نوع توپ برگشتی را تشخیص داد.

4- کلید پیروزی بر بازیکنان آنتی اسپین، شناسایی رویه، داشتن تمرکز و صبر و حوصله است.

5- ضمن اینکه به حرکت بازو و مچ دست بازیکن توجه دارید، صدای توپ بسیار کمک کننده خواهد بود(معمولا صدای خشک).

6- تفاوت رنگ دو طرف لاستیک راکت بازیکن آنتی اسپینی از یکدیگر، یکی دیگر از عوامل مهم است.

اگر به نکاتی که در بالا ذکر شد، توجه کامل کنید، مشاهده خواهید کرد که تکنیک هایتان پیشرفت کرده و به راحتی می توانید با بازیکنان آنتی اسپینی بازی کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

021-57915000