بازی دوبل در تنیس روی میز

بازی های دوبل

یکی از انواع بازی های تنیس روی میز است که در مسابقات مختلف اجرا می شود. در بازی دوبل برخلاف بازی های انفرادی (که در هر سمت میز یک بازیکن بازی می ایستد) در هرسمت میز دو بازیکن کنار هم قرار می گیرند.

در این نوع بازی، بازیکنان بایستی از نظر تکنیک و تاکتیک با یکدیگر هماهنگ بوده و دارای حس همکاری باشند. در بازی دوبل نیاز به حرکت پا زیاد است به همین دلیل تمرینات دوبل عامل مهمی در تقویت حرکت پا به شمار می آید.

در  بازی های دوبل ، بعد از تعیین سرویس با قرعه کشی ، ابتدا سرویس زننده، سرویس می زند و دریافت کننده توپ را برگشت می دهد و پس از آن یار سرویس زننده توپ را دریافت می کند و به این ترتیب هر بازیکن به نوبت و به طور متوالی توپ را تا پایان رالی دریافت می کند. در بازی دوبل در هر تعویض سرویس دریافت کننده قبلی تبدیل به سرویس زننده شده و یار زننده سرویس قبلی گیرنده خواهد بود.

 انواع حرکت پای مورد استفاده در بازی دوبل 

1: حرکت پای T شک:

اگر هردو بازیکن چاپ زن یا دفاعی باشند این حرکت مناسب است، در این حالت نفری که بیشتر دفاع می کند حرکت جلو عقب انجام می دهد. اگر یکی از دو بازیکن حمله نزدیک میز و دیگری حمله در فاصله متوسط انجام دهند این نوع حرکت پا مناسب تر است.

2: حرکت پای N شکل : 

برای بازیکنانی که به سمت داخل و خارج حرکت می کنند مناسب است.

3: حرکت پای ∧ شکل :

این حرکت برای زمانی مناسب است که یکی از بازیکنان چپ دست و یکی راست دست باشد.

4: حرکت پای پهلو :

اگر یکی از بازیکنان راست دست و یکی چپ دست باشد و نزدیک میز بازی می کنند مناسب است.

5: حرکت پای دایره :

این حرکت معمولا برای سه ضربه اول استفاده می شود و بعد آن حرکت پا به اجبار عوض می شود.

 

مشخصات یک تیم خوب در دوبل:

 1: یک راست با یک چپ دست که هردو ضربه ی فورهند قوی داشته باشند.

اگر راست دست دریافت کننده باشد پس از برگشت توپ از سمت راست میز به کنار رفته و فضا را برای عملکرد چپ دست آماده کند . اگر چپ دست در دریافت باشد با حمله قوی آغاز می کند و بعد از ضربه تمام میز برای بازیکن راست دست خالی می شود. مزیت دیگر این است که دفاع در مقابل حمله چپ دست مشکل تر است و اگر توپ او برگشت داده شود توپ مناسبی برای راست دست خواهد بود.

2: دو بازیکن کات زن که یکی در فاصله متوسط و دیگری کمی دورتر می ایستد.

بازیکنی که به میز نزدیک تر است نقاط فرود توپ و پیچ توپ را عوض می کند و در صورت داشتن موقعیت مناسب حمله می کند و بازیکنی که دورتر ایستاده توپ های با پیچ و بدون پیچ ارسال می کند و در شرایط مناسب حمله می کند. اگر در این نوع ترکیب دوبل رویه یکی از بازیکنان از راکت ترکیبی استفاده کند بهتر است.

3: یک بازیکن حمله ای و یک بازیکن دفاعی (بهتر است رویه ی بازیکن دفاعی آنتی باشد).

4: دو بازیکن دو جناحه قوی که در فاصله متوسط از میز بازی می کنند. در این ترکیب به دلیل حمله بازیکنان از همه نقاط میز وسعت حرکت پا زیاد است.

نکاتی که در اجرای سرویس در دوبل بهتر است در نظر گرفته شود:

همان طور که قبلا ذکر شد سرویس در بازی دوبل باید از نیم زمین راست خودی به نیم زمین راست حریف ارسال شود.

بهتر است سرویسی اجرا شود که حریف قادر به حمله روی آن نباشد و یار سرویس زننده برای ضربه سوم اقدام نماید.

سرویس کوتاه باشد و از طول و عرض میز بیرون نرود. بهتر است سرویس نزدیک به خط وسط باشد. 

پیچ توپ زیاد و سرعتش کم باشد.

از سرویس های بلند و پرسرعت نیز استفاده شود.

نکاتی که در دریافت در دوبل باید در نظر داشت:

در صورت حمله روی سرویس محل فرود توپ در نظر گرفته شود. مثلا اگر دو بازیکن دو جناحی باشد ارسال به وسط میز مناسب است.

در صورتی که سرویس مناسب حمله نباشد یک کنترل خوب در نقطه فرود مناسب بهترین کار است.

در بازی دوبل باید در نظر داشت که:

در بازی دوبل هماهنگی دو بازیکن بسیار مهم است دو بازیکن هماهنگ در سطح متوسط از دو بازیکن ناهماهنگ سطح بالا موفق تر عمل خواهند کرد.

بازیکنان دوبل در صورت داشتن روحیه ی تعاون و همکاری اجرای بهتر و عملکرد موفق تری خواهند داشت.

 

 

 

 

2 thoughts on “بازی دوبل در تنیس روی میز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

021-57915000