چوب راکت باترفلای HARIMOTO SUPER ZLC

8500000تومان

چوب پینگ پنگ باترفلای هاریموتو اینرفورس سوپر ZLC

BUTTERFLY HARIMOTO INNERFORCE SUPER ZLC
سرعت : 9.5
کنترل:9.6
وزن :91
احساس ضربه :متوسط.سخت
تعداد لایه :7
کشور سازنده : ژاپن

1 در انبار

021-57915000