رویه راکت کورنلیو تارگت پرو GT M43

1289000تومان

سرعت : 9.0
پیچ : 8.8
کنترل:8.7
نوع اسفنج :متوسط
ضخامت اسفنج : MAX
ساخت رویه : میشلن آلمان
گروه : OFF+

پاک کردن
021-57915000