رویه راکت نیتاکو فست آرک G1

رویه NITTAKU FASTARC G-1

سرعت : 9.0

پیچ : 9.4

کنترل:9.1

نوع اسفنج : متوسط و سخت

نوع رویه : صاف

گروه : +OFF

کشور سازنده :آلمان

 

021-57915000