رویه راکت پینگ پنگ تاتل بلو تمپتیشن

TUTTLE  BLUE TEMPTATION

سرعت : 80

کنترل : 88

نوع اسفنج : متوسط

ضخامت اسفنج : MAX

نوع رویه : صاف

گروه : +OFF

کشور سازنده : چین

 

021-57915000