رویه راکت تیبهار جنیوس

535000تومان

TIBHAR GENIUS

سرعت : 8.8

پیچ : 9.2

کنترل:8.9

نوع اسفنج : متوسط

ضخامت اسفنج :MAX

نوع رویه : صاف

گروه : OFF

کشور سازنده :آلمان

پاک کردن
021-57915000