رویه راکت تیبهار اولوشنEL-S

570000تومان

TIBHAR Evolution EL-S

سرعت : 8.7

پیچ : 9.0

کنترل:8.9

نوع اسفنج : متوسط وسخت

ضخامت اسفنج :2.1

نوع رویه : صاف

گروه : +OFF

کشور سازنده :آلمان

پاک کردن
021-57915000