راکت بدمینتون مکس اسمش 200

BADMINTON MAX SMASH 200

آلومینیوم با زه

وزن : 95گرم

زه کشی : قابلیت زه کشی تا 18 پوند

021-57915000