سرویس (پینگ پنگ)3

بلوک از سمت فورهند مثل استقرار در فورهند پای چپ از پای راست به میز نزدیک تر است. شانه ی چپ کمی سمت جلو متمایل است. آرنج کاملا آزاد و با زاویه 90 درجه با ساعد در ارتفاع میز قرار دارد و راکت از حالت خنثی کمی به سمت بسته شدن حرکت می کند. برخی […]

سرویس (پینگ پنگ)2

دراپ شات  این ضربه معمولا در مقابل بازیکنان دفاعی زمانی که از میز فاصله دارند و بازیکنان حمله ای برای محدود کردن حمله ی آنها به کار برده می شود. برای زدن این ضربه باید بازیکن به سمت تور و میز حرکت کرده و پای موافق نیز به سمت میز (زیر میز) حرکت کند و […]

سرویس (پینگ پنگ)1

دریافت بعد از اجرای سرویس به وسیله یک بازیکن یا زوج ، بازیکن یا زوج مقابل بعد از اینکه توپ به نیمه زمین آن ها برخورد کرد باید طوری به توپ ضربه بزنند که توپ از بالا یا اطراف مجموعه ی تور عبور کرده و به زمین حریف برگردد. دریافت سرویس از نظر اهمیت دومین […]

تکنیک های پیشرفته (پینگ پنگ)

سرویس صحیح در تنیس روی میز با توجه به اهمیت سرویس در تنیس روی میز ، به قواعد اجرای سرویس صحیح در مسابقه یا همان سرویس قانونی نیز اشاره می شود. اولین ضربه به توپ در یک رالی سرویس نام دارد . سرویس تنها ضربه ای است که بدون دخالت حریف زده می شود بنابراین […]

حرکات پا (پینگ پنگ)

حرکات پا هدف از حرکت پا در تنیس روی میز این است که بازیکن قادر باشد بهترین جاگیری را با توجه به نقطه ی فرود توپ ، برای اجرای ضربه داشته باشد چرا که اگر حرکت بازیکن به سمت توپ صحیح نباشد ، عملکرد خوبی نخواهد داشت . حرکت پای خوب از مهمترین عوامل در […]

حالت آماده و آشنایی با تکنیک ها (پینگ پنگ)2

مراحل مختلف ضربه زدن به توپ : کلیه تکنیک ها علیرغم خصوصیات ویژه ی خود ، دارای یک پایه و اساس سه مرحله ای هستند:  1- مرحله قبل از ضربه (حالت آماده) 2-مرحله هنگام ضربه (تماس) 3- مرحله بعد از ضربه (ادامه حرکت دست و راکت) کلیه ی تکنیک ها دارای مرحله سه گانه فوق […]

حالت آماده و آشنایی با تکنیک ها (پینگ پنگ)1

حالت آماده یا گارد بازیکن همیشه باید به نحوی پشت میز قرار گیرد که آمادگی کامل ، جهت دریافت توپ حریف را داشته باشد. بازیکن در حالت گارد اولیه ، به فاصله 50 تا 60 سانتی متری میز قرار بگیرد. در حالت گارد پاها به حالت موازی و حداقل به اندازه ی عرض شانه باز […]

تمرینات کنترل توپ و نحوه ی راکت گیری و سایه زنی در تنیس روی میز

تمرینات کنترل توپ مهمترین عمل در تنیس روی میز دیدن توپ و تمرکز بر روی نقطه ی فرود و کنترل آن است . برای این که در تنیس روی میز به سطح قابل قبولی از بازی رسید باید در کنترل توپ مهارت لازم را به دست آورد. در سطح بازیکن مبتدی برای افزایش مهارت در […]

تنیس روی میز(پینگ پنگ)(3)

راکت گیری صحیح اولین چیزی که بازیکن قبل از هرضربه ای باید یاد بگیرد ، صحیح گرفتن راکت در تنیس روی میز است ، نادرست گرفتن راکت در دست مانع پیشرفت بازی یک بازیکن می باشد . علیرغم تفکرات بازیکنان مبتدی نحوه ی راکت گیری در اجرای ضربات صحیح و کارآمد صددرصد نقش دارد که […]

بدمینتون

بدمینتون چیست ؟ بدمینتون بازی است که با راکت و توپ پردار یا پلاستیکی در زمینی که بوسیله تور به دو قسمت مساوی تقسیم شده است انجام می شود . این بازی در هواینیز انجام می گردد . باید توجه داشت توپ بدمینتون سبک می باشد در نتیجه در مکانهائیکه باد می وزد بطور دلخواه […]

021-57915000